b-lean! introduceert een complete serie trainingen

30 Jan 2013 - Naast kennismakingsworkshops, biedt b-lean! nu een perfect op elkaar aansluitende reeks Lean trainingen: Yellowbelt, Greenbelt én Blackbelt. Voor de Greenbelt en Blackbelttraining kan officieel examen worden gedaan. Bij een positief resultaat kan men zich certified Green Belt/Black Belt in Lean noemen.

Certificering wordt steeds belangrijker. Met een certificaat van IIBLC™ kunt u aantonen dat u over het vereiste niveau beschikt. Voor meer informatie kijkt u onder trainingen.

"Ben is een trainer met een sterke theoretische én praktische basis. De Greenbelt-training is meer dan een uitstekende voorbereiding op het examen, het is een stevig fundament basis voor het toepassen van Lean in de praktijk. De kennis die ik heb opgedaan ga ik en ons bedrijf nog lang kunnen gebruiken!"
Simon de Vries
Lindorff Netherlands
Contactgegevens
b-lean! consultancy
Mantet 22
4007 XL Tiel
Mobiel 06-19707020
E-mail ben@b-lean.nl