Labour en Backlog

Vraag: Wat is Labour en Backlog?

 

Antwoord: Als de vraag sterk wisselt redt je het niet met een FIFO lane en een Finished Goods Supermarket zou veel te groot (lees: duur) worden. Je moet dan gaan werken met flexibele arbeidscapaciteit (Labour) of, als dat ook te weinig soulaas biedt, gaan werken op bestelling (Backlog). Denk bij voorbeeld aan een nieuwe auto of bankstel. De vraag of de variëteit is te groot om daarvan voorraden aan te leggen, daarom wordt op bestelling geproduceerd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0