Certified Belt

De Green Belt en Black Belt opleidingen van b-lean! bereiden u voor op certificering door the International Independent Board for Lean Certification, kortweg IIBLC® (http://www.iiblc.org). Dit onafhankelijke instituut organiseert viermaal per jaar examens waar u uw Green Belt of Black Belt kennis kunt laten toetsen. De examens zijn multiple choice en in het Engels. Het lesmateriaal van b-lean! bereidt u daar overigens uitstekend op voor door de Engelse termen te hanteren en Engelstalige oefenexamens aan te bieden.

Het behalen van een onafhankelijk certificaat biedt u vele voordelen. Het is geen "bewijs van deelname", zoals wel vaker wordt verstrekt, of een "officieel certificaat" van het opleidingsinstituut zelf, wat u behaalt na het maken van een toets. Het biedt werkgevers en opdrachtgevers zekerheid over de inhoud en het niveau van de kennis die u heeft opgedaan. 

Lean Green Belt

Lean Black Belt


Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, medewerkers en consultants die zelf aan de slag willen met Lean. Het doel van de opleiding is om de meest relevante Lean methodieken zelfstandig toe te kunnen passen. Na succesvolle afronding van het examen mag u zich "CGBL Certified Green Belt in Lean" noemen.

 

Welke onderwerpen komen aan de orde?

 • Introductie: Historie, House of Toyota, De 5 Lean principes
 • Waarde: Toegevoegde waarde, Verspillingen, Kano, Voice of the Customer
 • Waardestroom: Value Stream Mapping, SIPOC, Process Mapping, Supermarkets, Takt tijd, Bewerkingstijd
 • Flow: One-piece-flow, Foutvrij werken, Line balancing, 5S, Set-up reduction, FIFO
 • Pull: Pacemaker, Kanban, Heijunka, Runners, repeaters en strangers, EPEI, Mixed Model Scheduling
 • Perfectie: Kaizen, Standaard werk, Poka-yoke, Visual management, Lean metingen
 • Project management: TCM, 5 Process groups of projects, 9 PMI kennisgebieden, project-management technieken
 • Aanvullende technieken: Jidoka, Autonomation, Lean Quality Framework, Six Sigma, TQM tools
 • Veranderen en borgen: Motivatie, beloning, frustratie, groepsdynamica, ontwikkelfasen van een team, borgen

Deze opleiding is bedoeld voor senior leidinggevenden en consultants. Na de opleiding bent u in staat om zelfstandig grote Lean projecten uit te voeren en om leiding te kunnen geven aan Lean veranderingstrajecten. Na succesvolle afronding van het examen mag u zich "CGBL® Certified Black Belt in Lean"  noemen.

 

Welke onderwerpen komen aan de orde?

 • Introduction: Recap Green Belt, Value Stream Management
 • Manufacturing: 8-stappen plan, Mixed Model Value Streams
 • Office/service: Verspillingen op kantoor, voorraadtypen, 6 stappen naar optimalisatie
 • R&D/innovation: Product Development essentials, R&D instrumenten en principes, Rapid Project Execution
 • Healthcare: Verspillingen in ziekenhuizen, VSM families, Standardised work, Foutvrij werken, Flow creëren
 • Total Productive Maintenance: De pilaren van TPM, preventief onderhoud, Process Quality Management
 • Project management: Project charter, Schedule development, Critical Chain, Drum-buffer-rope
 • Complementary techniques: Basis statistische tools, Theory of Constraints, Six Sigma technieken
 • Change, sustain and support: Effectieve groepen, Krachtenveld analyse, Het leiden van een team

Studiemogelijkheden

De kern van de opleiding bestaat uit een zelfstudiepakket. Dit pakket bestaat uit een reader, studyguide, online leeromgeving met toegang tot digitale versies van het materiaal en de mogelijkheid tot het uitwisselen van vragen en antwoorden met de trainer of collega's, oefeningen, oefenexamens en instructievideo's. Met dit pakket heeft u alles in huis om u goed voor te bereiden op het examen van IIBLC®.

 

Aanvullend op dit pakket heeft u de volgende mogelijkheden:

 • het volgen van een examentraining, enkele weken voor het examen. De essentie en de samenhang van de stof worden hierin klassikaal doorgenomen. Deze training duurt 3 uur.
 • Het volgen van klassikale lessen. Deze worden in overleg met u of uw organisatie ingepland. Centraal staat het oefenen met de Lean methodes en technieken. Het doel is om u goed voor te bereiden op het gebruik ervan in de praktijk.
 • Coaching on the job. De docent helpt u bij het in de praktijk brengen van uw kennis en vaardigheden. U bepaalt wat en hoeveel u nodig heeft.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden uit het zelfstudiepakket. Druk op een afbeelding om deze wat langer te zien.